krok po kroku, powoli do celu

Kategoria: Emocje

W zawirowaniu emocji: pomiędzy strachem a lękiem.

Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.

Victor hugo

Lęk jest normalną i naturalną emocją, która pojawia się w naszym życiu codziennym. Warto pamiętać, że każdemu okresowi naszego życia towarzyszą różne lęki. One zmieniają się wraz z rozwojem i wymaganiami jakie są nam stawiane. Lęk jest nam potrzebny, wtedy gdy jest krótkotrwały i umiarkowany w sile, ponieważ stanowi dla nas komunikat o treści: mobilizacja. Przemówienie publiczne, ważny egzamin, rozmowa o pracę, zagrożenie ze strony agresywnego zwierzęcia – te i inne sytuacje mogą wywołać w nas poczucie lęku lub strachu.

O empatii słów kilka

W życiu codziennym często używamy słowa EMPATIA. Szukamy tej cechy zarówno u siebie jak i u innych. Czym jednak empatia właściwie jest? Jak się rozwija? Jak ją pielęgnować?

Sterowani emocjami. Jak emocje kierują Twoim zachowaniem?

Zachowanie człowieka to temat rzeka. Można wymienić mnóstwo czynników, które potencjalnie mogą wpłynąć na podjęte przez nas działania. Mówimy o roli czynników środowiskowych, sytuacyjnych, osobowości, kulturze, doświadczeniu, uwarunkowaniach fizycznych, czy też o czynnikach świadomych bądź nieświadomych. Znaczny wpływ na nasze zachowanie ma również sfera emocjonalna, ale zacznijmy od początku.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Polityka prywatności

GRADIAM.PL | 2020